Rbgn^[z[y[W
更新情報 : 小惑星(12277)が「Tajimasatonokai」と命名されたので小惑星のページを更新しました。
投稿者: 管理人 投稿日時: 2016-2-27 5:12:39 (677 ヒット)

小惑星(12277)が「Tajimasatonokai」と命名されたので小惑星のページを更新しました。

http://comet-seki.net/Syouwakusei.html

© 1999 Tsutomu Seki.